Mödrarådgivning

Vår uppgift på mödra-
rådgivningen är att, efter bästa förmåga, främja och stödja gravida kvinnor och deras partners till en så frisk och trygg graviditet och förlossning som möjligt. Vårt mål är att förbereda inför det kommande föräldraskapet, förlossningen och tiden efter och att förebygga eventuella störningar och upptäcka eventuella komplikationer i god tid. Vi ska vara "lotsen som visar vägen". 

När ska mördrådgivningen kontaktas?
Ring mödrarådgivningen då du fått veta att du är gravid, gärna så tidigt som möjligt, så alla besök kan planeras in i början av graviditeten. Var beredd att uppge senaste menstruations första dag. Läs om fosterscreening och skriv ut blanketten "de blivande föräldrarnas förhandsinformation", fyll i blanketten och ta med den till första besöket på mödrarådgivningen.
Information om fosterscreening hittar du i menyn till vänster. Blanketten "de blivande föräldrarnas förhandsinformation" finns under Läs mer till höger på sidan.

Obs!
Förkyld? Magsjuk? För att skydda våra gravida och nyfödda ber vi dig som är sjuk att boka om ditt besök med marginal på två friska dagar innan du kommer till oss. Ring oss för rådgivning och ny tid! Tack för visad hänsyn.

Vi som jobbar här
Vi som arbetar här är barnmorskor/hälsovårdare och läkare. Vi samarbetar med gynekologiska polikliniken, BB, fysioterapin, socialkurator och Folkhälsan på Åland r.f.

Eventuellt träffar du också studerande som utför sin praktik hos oss.

Kursverksamhet
Kurs i förlossningsförberedelse samt träff för omföderskor arrangeras av barnmorskorna på BB - läs mer under "Aktuellt under året" på hemsidans startsida eller på anslagstavlan på rådgivningen.

Här finns vi
Mödrarådgivning görs på hälso- och sjukvårdsmottagningar runtom på Åland. Under kontaktuppgifter till höger på sidan hittar du uppgifter om vart du ska vända dig beroende på vilken kommun du bor i samt telefonnummer och -tider.

Våra arbetsuppgifter
För att kunna uppfylla vår uppgifter finns det ett utarbetat program för besök på mödravården. Se Besöks- och vårdplan inom mödravården på Åland som du hittar under Läs mer till höger på sidan.

Till en början träffas vi ca var sjätte till sjunde vecka. Efter det strukturella ultraljudet ses vi ca 1 gång per månad. Näst sista månaden träffas vi varannan vecka och sista månaden varje vecka, vid behov oftare.

Vid besöken:

  • mäter vi blodtryck, vikt och livmoderns storlek
  • kontrollerar protein och socker i urinen
  • lyssnar på barnets hjärtslag, antecknar barnets rörelser då de börjar kännas
  • bedömer barnets läge och storlek, fostervattnets mängd (senare i graviditeten).
  • diskuterar vi ert mående, rådger och svarar gärna på frågor
  • diskuterar och informerar om det som är aktuellt under en graviditet och i det blivande föräldraskapet

I början av graviditeten får du även träffa en läkare för gynekologisk undersökning och tidigt ultraljud. Därefter görs läkarbesök vid mödrarådgivningen efter behov

Tre ultraljud erbjuds; ett i graviditetsvecka 9-11, 17-18* och 36-37, dessa görs på Åland. Förutom dessa erbjuds du KUB-screening i Åbo.
Se separat information om fosterscreening i menyn till vänster.

* Om du deltar i KUB-screening senareläggs ultraljudet v 17-18 till vecka 21

Efterundersökning på mödrarådgivningen
Efterundersökningen görs 5-12 veckor efter förlossningen och består av två besök:

  • Första besöket: till hälsovårdare/barnmorska, där vi fokuserar på ditt mående som kvinna, eventuella behov av preventivmedel och bokar tid till läkare.
  • Andra besöket: till läkaren, som gör en gynekologisk undersökning och ger dig FPA-intyget samt ger recept och remisser vid behov. Läkarundersökningen görs oftast på mödrarådgivningen. En del av er ombeds att göra undersökningen på gynekologiska polikliniken, då får du en tid med dig när du går hem från BB.
  • Sedan våren 2015 har en del barnmorskor kompetensen att utföra den gynekologiska undersökningen. Då blir det ett besök där barnmorskan utför efterundersökningen i sin helhet.

Mer information om oss!
Om du känner dig orolig, har frågor eller behöver boka om en tid - ring oss!

Vi är till för dig så ta kontakt då du behöver. Om vi inte kan svara, lämna meddelande på telefonsvararen.


Verksamheten på mödrarådgivningen är avgiftsfri.
Poliklinikavgift tillkommer för alla besök på gynekologiska polikliniken.

Vi debiterar 40 € för uteblivet besök.
Avboka om du inte kan komma på avtalad tid! Som avbokning samma dag gäller även ett meddelande på telefonsvararen, bara vi hör det före ditt inplanerade besök.

Varje gång du varit till oss får du en ny avtalad tid och vi strävar till att du får träffa samma barnmorska/hälsovårdare vid besöken. Ibland kan det dock förekomma att du träffar någon annan.

Bädda för en god start för barnet och graviditeten!
För en god start är det viktigt att se över dina levnadsvanor.
De val du gör påverkar ditt ofödda barn och din graviditet.

Läs mer under de olika sidorna till vänster i menyn.

Kontakt

För gravida i Mariehamn, Jomala, Lumparland, Lemland, Hammarland och Eckerö:

Mariehamns mödrarådgivning
Telefon: 018-538 517

Telefontid:
Måndag-torsdag
kl. 12.00-13.00För gravida i Finström, Saltvik, Sund, Geta och Vårdö:


Godby rådgivning
Telefon: 018-535 812

Telefontid:
Måndag-fredag
kl. 08.00-09.00

Måndag-torsdag
kl. 12.00-12.30


För gravida i Brändö, Kumlinge, Föglö, Kökar och Sottunga:

kontakta hälsovårdaren i kommunen. För mer information se hälso- och sjukvårdsmottagningen för respektive kommun.

 Strax Online