Studerandehälsovård

Studerandehälsan finns för Ålands gymnasium, Högskolan på Åland samt Ålands folkhögskola. På Studerandehälsan arbetar skolhälsovårdare, skolkuratorer, skolpsykologer, preventivmedelsrådgivare och skolläkare. Vi ansvarar för studerandes hälsovård och arbetar i stor utsträckning förebyggande. Vår målsättning är att studerande ska ha den fysiska och psykiska hälsan som behövs för att framgångsrikt kunna avsluta påbörjade studier.

Telefonnummer till respektive hälsovårdare/ kurator/ psykolog hittar du till vänster under de enskilda skolornas flikar.

Du hittar oss på Neptunigatan 21 i Mariehamn.

 

Hälsovårdarens arbetsuppgifter
Till hälsovårdarens uppgifter hör det förebyggande arbetet, bland annat genom hälsokontroller där det ingår undersökning av:

 • längd
 • vikt
 • blodtryck
 • syn
 • hörsel
 • hemoglobin
 • uppföljning av vaccination
 • samtal och levnadsvanor och hälsoproblem

Till hälsovårdaren kan man vända sig till vid:

 • hälsoproblem av olika slag
 • behov av en utomstående vuxen att tala med
 • behov av att boka tid till skolläkare och/eller preventivmedelsmottagningen på studerandhälsan.  

Skolkuratorns arbetsuppgifter
Till skolkuratorns arbetsuppgifter hör:

 • Stödsamtal 
 • Förebyggande arbete på gruppnivå, t.ex. föreläsningar i skolorna
 • Sociala- och ekonomiska frågor, t.ex. boende-, relations- och familjefrågor
 • Missbruksproblematik
 • Mobbning
 • Skoltrötthet

Psykologens arbetsuppgifter
Till psykologens arbetsuppgifter hör:

 • Utredningar med fokus på att klara skolgången och kartläggning av behov av särskilt stöd, t.ex. specifika läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, ADHD
 • Stödsamtal av lindrig till måttlig svårighetsgrad, t.ex. vid nedstämdhet, oro och/eller ångest.

Vid behov av behandling remitteras den studerande vidare till psykatriska kliniken.

Bra att veta
Studerande från annan ort behöver ha en betalningsförbindelse från sin kommun för att kunna erhålla specialundersökningar.

Kontakt

Studerandehälsan
Neptunigatan 21

Telefon
Se respektive skola
(se menyn till vänster)


Telefontid
kl. 8.00-8.30 (må-to)


Öppen mottagning "drop-in"
till hälsovårdare
alla vardagar kl. 09.00-11.00

Preventivmedels-
mottagningen
:
Telefon: 538 518
Må-to kl. 12-13
Fre kl.8.30-9.30

Klinikchef
Tora Woivalin
Telefon: 018-535 444

Webbtidsbokning allmän


Strax Online