Studerandehälsovård

Studerandehälsan finns för Ålands gymnasium samt Ålands folkhögskola. På Studerandehälsan arbetar skolhälsovårdare, skolkuratorer, skolpsykologer, preventivmedelsrådgivare och skolläkare.

Vi ansvarar för studerandes hälsovård och arbetar i stor utsträckning förebyggande. Vår målsättning är att studerande ska ha den fysiska och psykiska hälsan som behövs för att framgångsrikt kunna avsluta påbörjade studier.

Studerande vid Högskolan på Åland kan vända sig till Studerandehälsan för vissa tjänster - se fliken Högskolan på Åland i vänstermenyn.

Telefonnummer till respektive hälsovårdare/kurator/psykolog hittar du under de enskilda skolornas flikar i vänstermenyn.

Du hittar oss på Neptunigatan 21 i Mariehamn.

 

Hälsovårdarens arbetsuppgifter
Till hälsovårdarens uppgifter hör det förebyggande arbetet, bland annat genom hälsokontroller och hälsosamtal.

Skolkuratorns arbetsuppgifter
Till skolkuratorns arbetsuppgifter hör:

  • Stödsamtal 
  • Förebyggande arbete på gruppnivå, t.ex. föreläsningar i skolorna
  • Sociala- och ekonomiska frågor, t.ex. boende-, relations- och familjefrågor
  • Missbruksproblematik
  • Mobbning
  • Skoltrötthet

Psykologens arbetsuppgifter
Till psykologens arbetsuppgifter hör:

  • Utredningar med fokus på att klara skolgången och kartläggning av behov av särskilt stöd, t.ex. specifika läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, ADHD
  • Stödsamtal av lindrig till måttlig svårighetsgrad, t.ex. vid nedstämdhet, oro och/eller ångest.

Vid behov av behandling remitteras den studerande vidare till psykatriska kliniken.

Bra att veta
Studerande från annan ort behöver ha en betalningsförbindelse från sin kommun för att kunna erhålla specialundersökningar.

Kontakt

Studerandehälsan
Neptunigatan 21

Telefon
Se respektive skola
(se menyn till vänster)


Telefontid
kl. 8.00-8.30 (må-to)


Öppen mottagning "drop-in"
till hälsovårdare
alla vardagar kl. 09.00-11.00

Preventivmedels-
mottagningen
:
Telefon: 538 518
Må-to kl. 12-13
Fre kl.8.30-9.30

Klinikchef
Tora Woivalin
Telefon: 018-535 444

Webbtidsbokning allmän


Strax Online