Studerandehälsovård

På Studerandehälsan arbetar skolhälsovårdare, skolkuratorer, skolpsykologer, preventivmedelsrådgivare och skolläkare.

Vi ansvarar för studerandes hälsovård och arbetar i stor utsträckning förebyggande. Vår målsättning är att studerande ska ha den fysiska och psykiska hälsan som behövs för att framgångsrikt kunna avsluta påbörjade studier.

Studerandehälsovården på gymnasialstadiet (Ålands lyceum, Ålands folkhögskola och Ålands yrkesgymnasium) riktar sig främst till studerande under 21 år. Äldre studerande ombeds vända sig till Hälsocentralen

Högskolans studerande och studerande som fyllt 21 år
Studerande vid Högskolan på Åland kan vända sig till Studerandehälsan för vissa tjänster - se fliken "Högskolan på Åland" i vänstermenyn.

Kontaktuppgifter och besöksadress
Telefonnummer till respektive hälsovårdare/kurator/psykolog hittar du under de enskilda skolornas flikar i vänstermenyn.

Du hittar oss på Neptunigatan 21 i Mariehamn.

Hälsovårdarens arbetsuppgifter
Till hälsovårdarens uppgifter hör det förebyggande arbetet, bland annat genom hälsokontroller och hälsosamtal.

Skolkuratorns arbetsuppgifter
Till skolkuratorns arbetsuppgifter hör:

  • Stödsamtal 
  • Förebyggande arbete på gruppnivå, t.ex. föreläsningar i skolorna
  • Sociala- och ekonomiska frågor, t.ex. boende-, relations- och familjefrågor
  • Missbruksproblematik
  • Mobbning
  • Skoltrötthet

Skolpsykologens arbetsuppgifter
Till skolpsykologens arbetsuppgifter hör:

  • Utredningar med fokus på att klara skolgången och kartläggning av behov av särskilt stöd, t.ex. vid koncentrationssvårigheter.
  • Stödsamtal av lindrig till måttlig svårighetsgrad, t.ex. vid nedstämdhet, oro och/eller ångest.

Vid behov av behandling remitteras den studerande vidare till psykiatriska kliniken.

Bra att veta
Studerande från annan ort behöver ha en betalningsförbindelse från sin kommun för att kunna erhålla specialundersökningar.

Kontakt

Studerandehälsan
Neptunigatan 21

Telefon
Se respektive skola
(se menyn till vänster)


Telefontid
kl. 8.00-8.30 (må-to)


Öppen mottagning "drop-in"
till hälsovårdare
alla vardagar kl. 09.00-11.00

Preventivmedels-
mottagningen
:
Telefon: 538 518
Må-to kl. 12-13
Fre kl.8.30-9.30

Klinikchef
Tora Woivalin
Telefon: 018-535 444

Webbtidsbokning allmän

Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Vänd dig direkt till patientombudsmannen om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen.


Strax Online