TREAT - Ätstörningsvård på Åland


Vad är TREAT?
TREAT är en dagvårdsenhet för dig som har en ätstörning som gör det besvärligt att får vardagen att fungera optimalt.

Vad gör TREAT?
På TREAT kan du bland annat få stöd under måltiderna - frukost, lunch, middag och mellanmål. Mellan måltiderna erbjuder vi också olika grupp- eller individuella terapier och sysselsättning. Det kan till exempel vara avslappningsövningar, kroppskännedomsövningar eller motiverande samtal.

Vad är en ätstörning?
Ätstörningar kan se väldigt olika ut. Vissa utvecklar anorektiska symtom med övervägande självsvält, andra utvecklar hetsätning med kompensationsbeteende som t.ex. kräkningar eller extremt motionerande. Gränsdragningen mellan de olika ätstörningsdiagnoserna kan vara svår att göra och det är vanligt att samma person växlar mellan olika diagnoser under ätstörningens lopp.

Gemensamt för alla ätstörningar är dock en utpräglad fixering vid kropp, vikt och ätande, och en tydlig ambition att hålla igen på maten och gå ner i vikt.

Det kan ta lång tid att bli frisk från sin ätstörning, ibland flera år. Förutom en fungerande behandling krävs det också aktivt engagemang från patienten.

Vi som jobbar på TREAT
Här arbetar två sjukskötare och en närvårdare i nära samarbete med övriga i TREAT-teamet. I teamet ingår flera olika yrkeskategorier som alla arbetar för att ge en så heltäckande och god vård som möjligt.

I TREAT-teamet ingår:

  • läkare
  • sjukskötare
  • psykolog
  • psykoterapeuter
  • dietist
  • fysioterapeuter
  • bildterapeut
  • musikterapeut
  • familjeterapeut

Hur kommer man till TREAT?
Det är viktigt att patienten är motiverad och därför är det att föredra att hon eller han själv tar kontakt med oss.

Självklart är även anhöriga, kamrater och andra välkomna att ta kontakt med oss för råd eller stöd.

Vi har inget remisstvång eller särskilda krav för att få boka en tid.

Här finns vi
TREAT finns på psykiatriska kliniken, våning 2, på centralsjukhusområdet, Doktorvägen 1 i Mariehamn.

Öppet
Vi har öppet alla vardagar.

 

Kontakt

Telefon: 018-535 610
E-post: treat@ahs.ax

Telefontid
Vardagar kl. 09.00 - 10.00

Övriga tider kan du lämna ett meddelande på telefonsvararen. 

 

 Strax Online