TREAT - Ätstörningsvård på Åland

Treat är en öppenvårdsmottagning för ungdomar och unga vuxna upp till 25 år samt deras familjer. Vi bedömer och behandlar restriktiva ätstörningar.

Vad är en restriktiv ätstörning?
Ätstörningar kan se väldigt olika ut. Vissa utvecklar anorektiska symtom med övervägande självsvält, andra utvecklar hetsätning med kompensationsbeteende som t.ex. kräkningar eller extremt motionerande. Gränsdragningen mellan de olika ätstörningsdiagnoserna kan vara diffus och det är vanligt att samma person växlar mellan olika diagnoser under ätstörningens lopp.

Gemensamt för alla ätstörningar är dock en utpräglad fixering vid kropp, vikt och ätande, och en tydlig ambition att hålla igen på maten och gå ner i vikt.

Ny kontakt
Det behövs ingen remiss för att komma till oss. Det är viktigt att du som har en ätstörning är motiverad till förändring. Därför ser vi helst att du själv tar kontakt med oss - men självklart är även anhöriga, skolpersonal, vänner och andra välkomna att ta kontakt med oss för råd eller stöd.

När du tar kontakt med oss första gången ställer vi en del frågor. Vi vill t.ex. att du ska beskriva de besvär som du söker hjälp för och vi frågar om vikt, längd och hur gammal du var när dina besvär med ätande och vikt började. Vi ber dig också berätta om vad och ungefär hur mycket du äter en vanlig dag, och hur måltiderna brukar fungera. Vi behöver även veta om du motionerar eller tränar, och i så fall ungefär hur mycket under en vanlig vecka.

Bedömningsrunda

Innan en eventuell behandling inleds gör vi alltid en bedömningsrunda som brukar omfatta ungefär fem besök. Då träffar patienten behandlare, läkare och dietist för att kartlägga hur situationen ser ut och vilka vårdbehov och önskemål som finns.

Behandling
Behandlingen lägger stort fokus på patientens och familjens eget ansvar för tillfrisknandet. Att patienten deltar frivilligt i och är motiverad till behandlingen är avgörande för en aktiv behandling. Om patienten inte är beredd att delta i behandlingen bidrar vi med stöd till föräldrar och nätverk så att de kan hjälpa patienten att bli motiverad till behandling.

Målet med behandlingen är både kroppsligt och psykiskt välmående. För att uppnå det har vi ett mångprofessionellt team som arbetar tillsammans med patienten och familjen. I teamet ingår läkare, sjukskötare, dietist, fysioterapeut, psykoterapeut, familjeterapeut och psykolog.

Det kan ta lång tid att bli frisk från en ätstörning, ibland många år. Behandlingens innehåll och intensitet ändras under tidens gång och ser oftast väldigt olika ut i början respektive i slutet. I början av en behandling är det vanligt att besöken på Treat är täta - ibland flera besök i veckan - för att senare glesas ut.

Kontakt

Telefon: 018-535 610
mån-fre kl. 9.00 - 10.00
E-post: treat@ahs.ax

Klinikchef
Christian Johansson

Avdelningsskötare
Miisa Weuro


Strax Online