Tekniska enheten

I tekniska enheten ingår:

  • Tekniska chefens kansli
  • Teknisk avdelning
  • Medicintekniska avdelningen
  • Byggnadstekniska avdelningen
  • Vaktmästeriet

Vi som jobbar här
Byggnadsteknik, medicinteknik, vaktmästeri och teknisk service består av ett tjugotal anställda som tillsammans sköter om underhåll och reparationer av teknisk utrustning, fastigheter och maskiner inom ÅHS.
Personalen deltar även i planering och genomförande av ny- och ombyggnationer. 

Tre medicintekniker sköter underhållet av den medicintekniska utrustningen.

Här finns vi
Verksamheten vid tekniska avdelningen är koncentrerad till utrymmen i försörjningsbyggnaden vid Ålands centralsjukhus i Mariehamn förutom medicinteknik som finns i centralsjukhusets källarplan.

 

Kontakt

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

Teknisk chef
Robert Mansén
Telefon: 018-535 398
robert.mansen@ahs.ax

Medicintekniker
Marcus Boman
Telefon: 018-535 372
marcus.boman@ahs.ax

Dan Eriksson
Telefon: 018-535 202
dan.eriksson@ahs.ax

Jimmy Friebe
Telefon: 018-535 379
jimmy.friebe@ahs.ax

Övervaktmästare
Tor-Olof Mansnerus
Telefon: 018-535 415
vakt@ahs.ax 


Tyck till
Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Strax Online