Transportkoordinator

Det finns en transportkoordinator vid ÅHS som hjälper till vid samordnandet och genomförandet av patienttransporter till och från andra sjukhus samt arbetar med kontaktnäten kring transporterna, pappersexercis och statistikföring samt verka som kontaktperson även vid återtransport av våra patienter från andra sjukhus.

Transportkoordinatorn nås via de kontaktuppgifter du hittar i listen till höger.

Att förflytta en patient från ÅHS till annat sjukhus är ofta en krånglig, tidskrävande och kostsam procedur med många inblandade aktörer. En transport av en patient till eller från annat sjukhus innebär inte per automatik en helikoptertransport utan ofta kan man ordna lika bra transportalternativ med reguljära transportmedel. Detta förutsätter dock att hela transportkedjan med följeslagare, mötande transporter, kommunikation till mottagande sjukhus o.s.v. fungerar.


Kontakt

Transportkoordinator
Inger Kuitunen

Telefon
018-535 420

Telefontid
Vardagar kl. 08.00 - 14.00

E-post
patientresa@ahs.ax


 

 

 


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Använd blanketten Anmärkning mot vården eller bemötande (pdf) om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen. Patientombudsmannen kan hjälpa dig med ärendet.


Strax Online