Primärvårdens psykologmottagning

Personal
Vid primärvårdens psykologmottagning för vuxna arbetar leg psykolog Elin Lampi, psykiatrisjukskötare Jessica Enros och läkare Ralph Branders.

Typ av problem som behandlas
Mottagningen behandlar problematik på primärvårdsnivå, så som lätta depressioner, lätt ångestproblematik, stress- och utmattningsproblematik, sömnsvårigheter och förlossningsrädsla. Vid svårare problematik hänvisas patienter till vuxenpsykiatriska mottagningen.

Remiss
Du kommer till psykologmottagningen med remiss från någon av primärvårdens enheter. Besöken är kostnadsfria och sker dagtid vid hälsocentralen i Mariehamn. Maximalt 10 besök/patient. Mottagningen erbjuder även krissamtal om tre sessioner, dessa bokas direkt via hälsocentralen.

Tillvägagångssätt vid behandling
Kontakten inleds alltid med bedömningssamtal. I läkarkontakt görs en psykiatrisk bedömning samt ställningstagande till behov av medicinering och laboratoriediagnostik. När behandlingskontakt upprättas sätts ramar för dina fortsatta besök. Vanligtvis träffas vi en gång i veckan. Mellan besöken kan hemuppgifter delas ut, detta är ett vanligt inslag i kognitiv beteendeterapi (KBT). Mottagningen erbjuder även mindfulness-behandling enskilt eller i grupp.

Behov av akut hjälp
Vid behov av akut hjälp, vänligen kontakta psykiatrins jour på telefon 018-535100.

Kontakt

Psykolog
Elin Lampi
Telefon: 018-5355 (vxl)
Telefontid: Må kl. 12.00–12.30
                To kl. 8.30–9.00 

 

Psykiatrisjukskötare
Jessica Enros
Telefon: 018-5355 (vxl)
Telefontid: Ti kl. 12.00–12.30


Tyck till
Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Strax Online