Socialkuratorer

vid Ålands centralsjukhus och geriatriska kliniken

 

Socialt arbete inom sjukvården är en del av patienternas helhetsvård. Att insjukna kan på många sätt påverka såväl familjelivet, utkomsten som förmågan att klara sig i hemmet och i arbetslivet.

Våra arbetsuppgifter
Målsättningen för socialt arbete vid centralsjukhuset och geriatriska verksamheten vid Gullåsen är att erbjuda patienter råd och hjälp gällande olika serviceformer beroende på livssituation.

Här finns vi
Varje avdelning och mottagning har en egen socialkurator.

Mer information om socialkuratorerna kan du läsa i broschyren som du hittar i listen till höger - under Läs mer.

Bra att veta 
Psykiatriska kliniken har egna socialkuratorer som du bäst når via Ålands hälso- och sjukvårds telefonväxel.

Telefontid
Telefontid till ÅHS:s socialkuratorer är måndag till fredag kl. 12.30–13. Vänligen ring ÅHS:s växel tfn 5355 för vidarekoppling till socialkuratorerna.
Kontakt

Socialkuratorer
Telefontid: må-fre kl. 12.30-13
Telefon: 018-5355 (vxl) 


Notera att:
Psykiatrienheten har egna socialkuratorer som du bäst når via ÅHS telefonväxel, tfn 018-5355.

I vårdärenden rekommenderar vi kontakt per telefon eller brev p.g.a. datasekretessen. Vi svarar inte med e-post i vårdärenden. 



Strax Online