Socialkuratorer

vid Ålands centralsjukhus och geriatriska kliniken

 

Socialt arbete inom sjukvården är en del av patienternas helhetsvård. Att insjukna kan på många sätt påverka såväl familjelivet, utkomsten som förmågan att klara sig i hemmet och i arbetslivet.

Våra arbetsuppgifter
Målsättningen för socialt arbete vid centralsjukhuset och geriatriska verksamheten vid Gullåsen är att erbjuda patienter råd och hjälp gällande olika serviceformer beroende på livssituation.

Här finns vi
Varje avdelning och poliklinik har en egen socialkurator.

Mer information om socialkuratorerna kan du läsa i broschyren som du hittar i listen till höger - under Läs mer.

Bra att veta 
Psykiatriska kliniken har egna socialkuratorer som du bäst når via Ålands hälso- och sjukvårds telefonväxel.

 

Kontakt

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl) 

Ledande socialkurator
Sofia Dahlén
Telefon: 018–538 464

Socialkuratorer
Sirpa Eriksson
Telefon: 018-538 427

Maarit Nyberg
Telefon: 018-535 331

Siv Törnblom-Carlsson
Telefon: 018-535 332

Synnöve Jordas
Telefon: 018-5355 (vxl)
Hälsocentralen i Mariehamn, torsdagar.

Notera att:
Psykiatrienheten har egna socialkuratorer som du bäst når via ÅHS telefonväxel.Strax Online