Socialkuratorer 

Socialt arbete inom sjukvården är en del av patienternas helhetsvård. Att insjukna kan på många sätt påverka såväl familjelivet, utkomsten som förmågan att klara sig i hemmet och i arbetslivet.

Våra arbetsuppgifter
Målsättningen för socialt arbete inom den somatiska vården är att erbjuda patienter råd och hjälp gällande olika serviceformer beroende på livssituation.

Här finns vi
Varje avdelning och mottagning har en utsedd socialkurator.

Mer information om socialkuratorerna kan du läsa i broschyren som du hittar i listen till höger - under Läs mer.

Bra att veta 
Psykiatriska kliniken har egna socialkuratorer som du bäst når via Ålands hälso- och sjukvårds telefonväxel.

Kontakt

Socialkuratorer
Telefon: 018-5355 (vxl) 


Notera att:
Psykiatrienheten har egna socialkuratorer som du bäst når via ÅHS telefonväxel, tfn 018-5355.

I vårdärenden rekommenderar vi kontakt per telefon eller brev p.g.a. datasekretessen. Vi svarar inte med e-post i vårdärenden. Strax Online