Medicinkliniken

Vi erbjuder internmedicinsk specialistvård. På enheten finns subspecialister i neurologi, kardiologi, gastroenterologi, reumatologi, endokrinologi och lungmedicin.

Våra konsulter inom neurologi och hudsjukdomar besöker regelbundet enheten. De ger våra patienter tillgång till specialister på hemorten.

 


DIALYS
Dialysvård ger vi till patienter med svår njursvikt. Antalet dialyspatienter har varierat mellan 3 och 11 under åren. Även turister som vill besöka Åland har möjlighet att få dialys hos oss. 

Förutsättningen är att kontakt tas i god tid innan besöket.


Öppet

Medicinavdelningen
Besökstid alla dagar kl. 14.00–15.00 och 17.00–19.00

Medicinpolikliniken
Receptionen
Måndag–torsdag kl. 8.00–15.30
Fredag kl. 8.00–14.00

Onkolog- och hematologverksamheten
Måndag–torsdag kl. 8.00–15.45
Fredag kl. 8.00–14.00

Dialysen
Måndag, onsdag, fredag kl. 7.30–20.00
Tisdag, torsdag, lördag kl. 7.30–15.15

Kontakt

Medicinavdelningen
Avdelningskansli
Telefon: 018–535 194

Sekreterare
Telefon: 018–535 110

Medicinpolikliniken
Receptionen
Telefon: 018–535 243/
535 637

Onkolog- och hematologverksamheten
Telefon: 538 514

Dialysen
Telefon: 018–535 450
dialysen@ahs.ax

Klinikchef
Ove Mattsson

Medicinavdelningen
Avdelningsskötare
Irmeli Eriksson

Medicinpolikliniken Avdelningsskötare
Agneta Lindberg-Sjöblom

Onkolog- och hematologverksamheten Avdelningsskötare
Agneta Lindberg-Sjöblom

Dialysen
Ansvarig läkare
Wilhelm de Wilde

Dialysen
Avdelningsskötare

Irmeli Eriksson


Tyck till
Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Strax Online