Kösituationen

Denna förteckning omfattar väntetider i icke brådskande fall. Akuta patienter tas emot omedelbart. Patienter i behov av brådskande vård behandlas inom 1 vecka från det att remissen inkommit.

Väntetid = den tid det tar från att remissen inkommit till mottagningen till patientens första besök på mottagningen.

KÖSITUATIONEN I MARS 2018

PRIMÄRVÅRD Väntetid
Hälsocentralen i Mariehamn 5 veckor
Hälsocentralen i Godby 3 veckor

SPECIALSJUKVÅRD

Väntetid
Barn- och ungdom
Medicinska fall 6 veckor
Kirurgiska fall 12 veckor
Barn- och ungdomspsykitatriska mottagningen
3 veckor
Gynekologi
Mottagning
12 veckor
Inkontinensoperation 8 veckor
Prolapsoperation 10 veckor
Hysterektomi 5 veckor
Medicin  
Hjärtmottagningen 8 veckor
Hjärtmottagningen, hjärtultraljud 8 veckor
Minnesmottagningen
5 veckor
Njurmottagningen 6 veckor
Lungmottagningen 9 veckor
Mag-tarmmottagningen 4 veckor
Endoskopi 6 veckor
Reuma 6 veckor
Onkologi 5 veckor
Borrelia 5 veckor
Endokrin/diabetes 6 veckor
Neurolog 5 veckor
Hudläkare 8 veckor
Fysioterapi 7 veckor
Ergoterapi 4 veckor
Hab. barn till ergoterapi/fysioterapi bedömning 4 veckor
Talterapi 9 veckor
Rehab läkarmottagning 12 veckor
Rehab geriatrik
12 veckor
Kirurgi  
Allmänkirurgska mottagningen 6 veckor
Urologmottagningen
12 veckor
Ortopedmottagningen 10 veckor
Ortopedmottagningen, ryggortopedi 10 veckor
Operation ljumskbråck 4 veckor
Operation galla 5 veckor
Artroskopi knäled 7 veckor
Artroskopi axelled 7 veckor
Protes höftled 13 veckor
Protes knäled 20 veckor
Psykiatri  
Vuxenpsykiatrisk mottagning 2 veckor
Röntgen  
Skelett- och lungundersökning ingen
Datortomografi 3 veckor 
Ultraljud 3 veckor
Mammografi 2 veckor
Genomlysning 3 veckor
Magnetresonanstomografi 12 veckor
Ögon
Mottagning 10 veckor
Starroperation 14 veckor
Öron-, näs- och hals
Mottagning vuxna 12 veckor
Mottagning barn 10 veckor
Hörselvården, utprovning av hörselapparat 12 veckor
Operationer barn (t.ex. tuber, adentomi, TE) 12 veckor
Operationer vuxna (t.ex. TE, större extirpationer) 14 veckor
   
Kontakt (öppettider)

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

 


Läs mer


 

Strax Online