Kösituationen

Denna förteckning omfattar väntetider i icke brådskande fall. Akuta patienter tas emot omedelbart. Patienter i behov av brådskande vård behandlas inom 1 vecka från det att remissen inkommit.

Väntetid = den tid det tar från att remissen inkommit till polikliniken till patientens första besök på polikliniken.

 

KÖSITUATIONEN I NOVEMBER 2014

PRIMÄRVÅRD Väntetid
Hälsocentralen i Mariehamn 6-8 veckor
Hälsocentralen i Godby 8 veckor
 
SPECIALSJUKVÅRD Väntetid
Barn- och ungdom
Medicinska fall 6 veckor
Kirurgiska fall 12 veckor
Geriatriska kliniken  
Minnesmottagning 18-20 veckor
Gynekologi
Poliklinik 4-8 veckor
Inkontinensoperation 5-6 veckor
Prolapsoperation 5-25 veckor
Hysterektomi 5-6 veckor
Medicin  
Hjärtmottagningen 8-10 veckor
Hjärtmottagningen, hjärtultraljud 8 veckor
Njurmottagningen 4 veckor
Lungmottagningen 8-10 veckor
Mag- och tarmmottagningen 3-4 veckor
Endoskopi 8-10 veckor
Reuma 5-6 veckor
Onkologi 4 veckor
Borrelia 5-6 veckor
Endokrin/diabetes 8 veckor
Neurolog 10 veckor
Hudläkare 4-8 veckor
Kirurgi  
Allmänkirurgi polikliniken 4-6 veckor
Ortopediska polikliniken 4-8 veckor
Operation ljumskbråck 5-6 veckor
Operation galla 4 veckor
Artroskopi knäled 12 veckor
Artroskopi axelled 25 veckor
Protes höftled 16 veckor
Protes knäled 40 veckor
Psykiatri  
Vuxenpsykiatrisk mottagning 1-3 veckor
Vuxenpsykiatrisk mottagning/psykoterapi 12 veckor
Barn- och ungdomspsykiatriska polikliniken 4 veckor
Barn- och ungdomspsykiatriska utredningar 16 veckor
Rehab och fysiatri  
Poliklinik/läkarmottagning 5-6 veckor
Fysioterapi 4 veckor
Ergoterapi 3 veckor
Hab. barn till ergoterapi/fysioterapi bedömning 8 veckor
Talterapi 3-4 veckor
Rehab avdelning 12 veckor
Röntgen  
Skelett- och lungundersökning - veckor
Datortomografi 3 veckor 
Ultraljud 3-4 veckor
Mammografi 1-2 veckor
Genomlysning 2-3 veckor
Magnetresonanstomografi 4-16 veckor
Ögon
Poliklinik 11 veckor
Starroperation 15-16 veckor
Öron-, näs- och hals
Poliklinik vuxna 12 veckor
Poliklinik barn 8 veckor
Hörselvården, utprovning av hörselapparat 20 veckor
Operationer barn (t.ex. tuber, adentomi, TE) 4-6 veckor
Operationer vuxna (t.ex. TE, större extirpationer) 10-12 veckor
   
Kontakt

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

 


 


Läs mer


 

Strax Online