Kösituationen

Denna förteckning omfattar väntetider i icke brådskande fall. Akuta patienter tas emot omedelbart. Patienter i behov av brådskande vård behandlas inom 1 vecka från det att remissen inkommit.

Väntetid = den tid det tar från att remissen inkommit till polikliniken till patientens första besök på polikliniken.

 

KÖSITUATIONEN I DECEMBER 2015

PRIMÄRVÅRD Väntetid
Hälsocentralen i Mariehamn 6–8 veckor
Hälsocentralen i Godby 4 veckor
 
SPECIALSJUKVÅRD Väntetid
Barn- och ungdom
Medicinska fall 6 veckor
Kirurgiska fall 12 veckor
Minnesmottagning 17-19 veckor
Gynekologi
Poliklinik 8–12 veckor
Inkontinensoperation 5 veckor
Prolapsoperation 8 veckor
Hysterektomi 5-6 veckor
Medicin  
Hjärtmottagningen 8 veckor
Hjärtmottagningen, hjärtultraljud 8 veckor
Njurmottagningen 5 veckor
Lungmottagningen 8 veckor
Mag- och tarmmottagningen 3–4 veckor
Endoskopi 11 veckor
Reuma 6 veckor
Onkologi 5 veckor
Borrelia 5 veckor
Endokrin/diabetes 6 veckor
Neurolog 6 veckor
Hudläkare 4–8 veckor
Kirurgi  
Allmänkirurgi polikliniken 4–8 veckor
Allmänkirurgi polikliniken, urologi
10-14 veckor
Ortopediska polikliniken 4-8 veckor
Ortopediska polikliniken, ryggortopedi 12–16 veckor
Operation ljumskbråck 4 veckor
Operation galla 4-5 veckor
Artroskopi knäled 6 veckor
Artroskopi axelled 6veckor
Protes höftled 16 veckor
Protes knäled 16 veckor
Psykiatri  
Vuxenpsykiatrisk mottagning 1–3 veckor
Vuxenpsykiatrisk mottagning/psykoterapi 18 veckor
Barn- och ungdomspsykiatriska polikliniken 4 veckor
Rehab och geriatri  
Minnesmottagningen
 18-22 veckor
Poliklinik/läkarmottagning 8 veckor
Fysioterapi 4-5 veckor
Ergoterapi 5 veckor
Hab. barn till ergoterapi/fysioterapi bedömning 7-8 veckor
Talterapi 8 veckor
Rehab avdelning 4-6 veckor
Röntgen  
Skelett- och lungundersökning - veckor
Datortomografi 3 veckor 
Ultraljud 2–3 veckor
Mammografi 1–2 veckor
Genomlysning 2–3 veckor
Magnetresonanstomografi 4-8 veckor
Ögon
Poliklinik 11 veckor
Starroperation 8-9 veckor
Öron-, näs- och hals
Poliklinik vuxna 12 veckor
Poliklinik barn 8 veckor
Hörselvården, utprovning av hörselapparat 18 veckor
Operationer barn (t.ex. tuber, adentomi, TE) 12 veckor
Operationer vuxna (t.ex. TE, större extirpationer) 20-26 veckor
   
Kontakt (öppettider)

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

 


 


Läs mer


 

Strax Online