Kösituationen

Denna förteckning omfattar väntetider i icke brådskande fall. Akuta patienter tas emot omedelbart. Patienter i behov av brådskande vård behandlas inom 1 vecka från det att remissen inkommit.

Väntetid = den tid det tar från att remissen inkommit till mottagningen till patientens första besök på mottagningen.

KÖSITUATIONEN I NOVEMBER 2018

PRIMÄRVÅRD Väntetid
Hälsocentralen i Mariehamn 3 veckor
Hälsocentralen i Godby 4 veckor

SPECIALSJUKVÅRD

Väntetid
Barn- och ungdom
Medicinska fall 6 veckor
Kirurgiska fall 12 veckor
Barn- och ungdomspsykitatriska mottagningen
3 veckor
Gynekologi
Mottagning
12 veckor
Inkontinensoperation 7 veckor
Prolapsoperation 13 veckor
Hysterektomi 8 veckor
Medicin  
Hjärtmottagningen 6 veckor
Hjärtmottagningen, hjärtultraljud 6 veckor
Minnesmottagningen
4 veckor
Njurmottagningen 6 veckor
Lungmottagningen 10 veckor
Mag-tarmmottagningen 4 veckor
Endoskopi 7 veckor
Reuma 6 veckor
Onkologi 5 veckor
Borrelia 5 veckor
Endokrin/diabetes 7 veckor
Neurolog 22 veckor
Hudläkare 12 veckor
Fysioterapi 5 veckor
Ergoterapi 3 veckor
Hab. barn till ergoterapi/fysioterapi bedömning 2 veckor
Talterapi 10 veckor
Rehab läkarmottagning 16 veckor
Rehab geriatrik
12 veckor
Kirurgi  
Allmänkirurgska mottagningen 6 veckor
Urologmottagningen
8 veckor
Ortopedmottagningen 10 veckor
Ortopedmottagningen, ryggortopedi 10 veckor
Operation ljumskbråck 5 veckor
Operation galla 5 veckor
Artroskopi knäled 13 veckor
Artroskopi axelled 16 veckor
Protes höftled 17 veckor
Protes knäled 19 veckor
Psykiatri  
Vuxenpsykiatrisk mottagning 3 veckor
Röntgen  
Skelett- och lungundersökning ingen
Datortomografi 3 veckor 
Ultraljud 3 veckor
Mammografi 2 veckor
Genomlysning 3 veckor
Magnetresonanstomografi 1-5 veckor
Ögon
Mottagning 13 veckor
Starroperation 14 veckor
Öron-, näs- och hals
Mottagning vuxna 10 veckor
Mottagning barn 8 veckor
Hörselvården, utprovning av hörselapparat 12 veckor
Operationer barn (t.ex. tuber, adentomi, TE) 7 veckor
Operationer vuxna (t.ex. TE, större extirpationer) 15 veckor
   
Kontakt (öppettider)

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

 


Läs mer


 

Strax Online