Kösituationen

Denna förteckning omfattar väntetider i icke brådskande fall. Akuta patienter tas emot omedelbart. Patienter i behov av brådskande vård behandlas inom 1 vecka från det att remissen inkommit.

Väntetid = den tid det tar från att remissen inkommit till mottagningen till patientens första besök på mottagningen.

KÖSITUATIONEN I SEPTEMBER 2016

PRIMÄRVÅRD Väntetid
Hälsocentralen i Mariehamn 4–6 veckor
Hälsocentralen i Godby 6–7 veckor

SPECIALSJUKVÅRD

Väntetid
Barn- och ungdom
Medicinska fall 6 veckor
Kirurgiska fall 12 veckor
Gynekologi
Poliklinik 8–12 veckor
Inkontinensoperation 3–4 veckor
Prolapsoperation 5 veckor
Hysterektomi 4 veckor
Inre medicin  
Hjärtmottagningen 8 veckor
Hjärtmottagningen, hjärtultraljud 8 veckor
Njurmottagningen 5 veckor
Lungmottagningen 8 veckor
Mag-tarmmottagningen 3–4 veckor
Endoskopi 5–6 veckor
Reuma 6 veckor
Onkologi 5 veckor
Borrelia 5 veckor
Endokrin/diabetes 4 veckor
Neurolog 6 veckor
Hudläkare 4–8 veckor
Rehab & fysiatri
Mottagning/läkarmottagning 13 veckor
Fysioterapi 5 veckor
Ergoterapi 2 veckor
Hab. barn till ergoterapi/fysioterapi bedömning 4–5 veckor
Talterapi 8–10 veckor
Rehab avdelning 4–5 veckor
Geriatriska kliniken
Minnesmottagningen
16 veckor
Kirurgi  
Allmänkirurgska mottagningen 4–8 veckor
Urologmottagningen
10–14 veckor
Ortopedmottagningen 4–8 veckor
Ortopedmottagningen, ryggortopedi 8–12 veckor
Operation ljumskbråck 8 veckor
Operation galla 5 veckor
Artroskopi knäled 8–9 veckor
Artroskopi axelled 5 veckor
Protes höftled 14 veckor
Protes knäled 10 veckor
Psykiatri  
Vuxenpsykiatrisk mottagning 1–3 veckor
Vuxenpsykiatrisk mottagning/psykoterapi 12 veckor
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning 4 veckor
Röntgen  
Skelett- och lungundersökning ingen
Datortomografi 3 veckor 
Ultraljud 2–3 veckor
Mammografi 1–2 veckor
Genomlysning 2–3 veckor
Magnetresonanstomografi 4–8 veckor
Ögon
Mottagning 10 veckor
Starroperation 8–12 veckor
Öron-, näs- och hals
Mottagning vuxna 12 veckor
Mottagning barn 8 veckor
Hörselvården, utprovning av hörselapparat 16 veckor
Operationer barn (t.ex. tuber, adentomi, TE) 15 veckor
Operationer vuxna (t.ex. TE, större extirpationer) 15 veckor
   
Kontakt (öppettider)

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

 


Läs mer


 

Strax Online