Kösituationen

Denna förteckning omfattar väntetider i icke brådskande fall. Akuta patienter tas emot omedelbart. Patienter i behov av brådskande vård behandlas inom 1 vecka från det att remissen inkommit.

Väntetid = den tid det tar från att remissen inkommit till polikliniken till patientens första besök på polikliniken.

KÖSITUATIONEN I MAJ 2016

PRIMÄRVÅRD Väntetid
Hälsocentralen i Mariehamn 0–4 veckor
Hälsocentralen i Godby 3,5 veckor

SPECIALSJUKVÅRD

Väntetid
Barn- och ungdom
Medicinska fall 6 veckor
Kirurgiska fall 12 veckor
Gynekologi
Poliklinik 8–12 veckor
Inkontinensoperation 4 veckor
Prolapsoperation 4 veckor
Hysterektomi 5 veckor
Inre medicin  
Hjärtmottagningen 8 veckor
Hjärtmottagningen, hjärtultraljud 8 veckor
Njurmottagningen 5 veckor
Lungmottagningen 8 veckor
Mag- och tarmmottagningen 3–4 veckor
Endoskopi 5–6 veckor
Reuma 6 veckor
Onkologi 5 veckor
Borrelia 5 veckor
Endokrin/diabetes 6 veckor
Neurolog 6 veckor
Hudläkare 4–8 veckor
Rehab & fysiatri
Poliklinik/läkarmottagning 7 veckor
Fysioterapi 6 veckor
Ergoterapi 4–5 veckor
Hab. barn till ergoterapi/fysioterapi bedömning 6–8 veckor
Talterapi 6–8 veckor
Rehab avdelning 5–7 veckor
Geriatriska kliniken
Minnesmottagningen
19–21 veckor
Kirurgi  
Allmänkirurgi polikliniken 4–8 veckor
Allmänkirurgi polikliniken, urologi
10–14 veckor
Ortopediska polikliniken 4–8 veckor
Ortopediska polikliniken, ryggortopedi 8–12 veckor
Operation ljumskbråck 4 veckor
Operation galla 4 veckor
Artroskopi knäled 8 veckor
Artroskopi axelled 10 veckor
Protes höftled 7–8 veckor
Protes knäled 7–8 veckor
Psykiatri  
Vuxenpsykiatrisk mottagning 1–3 veckor
Vuxenpsykiatrisk mottagning/psykoterapi 12 veckor
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning 4 veckor
Röntgen  
Skelett- och lungundersökning - veckor
Datortomografi 3 veckor 
Ultraljud 2–3 veckor
Mammografi 1–2 veckor
Genomlysning 2–3 veckor
Magnetresonanstomografi 4-8 veckor
Ögon
Poliklinik 11 veckor
Starroperation 4–5 veckor
Öron-, näs- och hals
Poliklinik vuxna 12 veckor
Poliklinik barn 8 veckor
Hörselvården, utprovning av hörselapparat 16 veckor
Operationer barn (t.ex. tuber, adentomi, TE) 6 veckor
Operationer vuxna (t.ex. TE, större extirpationer) 8 veckor
   
Kontakt (öppettider)

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

 


 


Läs mer


 

Strax Online