Kösituationen

Denna förteckning omfattar väntetider i icke brådskande fall. Akuta patienter tas emot omedelbart. Patienter i behov av brådskande vård behandlas inom 1 vecka från det att remissen inkommit.

Väntetid = den tid det tar från att remissen inkommit till polikliniken till patientens första besök på polikliniken.

 

KÖSITUATIONEN I APRIL 2015

PRIMÄRVÅRD Väntetid
Hälsocentralen i Mariehamn 2–4 veckor
Hälsocentralen i Godby 3 veckor
 
SPECIALSJUKVÅRD Väntetid
Barn- och ungdom
Medicinska fall 6 veckor
Kirurgiska fall 12 veckor
Geriatriska kliniken  
Minnesmottagning 14-16 veckor
Gynekologi
Poliklinik 8–12 veckor
Inkontinensoperation 5–6 veckor
Prolapsoperation 8 veckor
Hysterektomi 7–8 veckor
Medicin  
Hjärtmottagningen 10 veckor
Hjärtmottagningen, hjärtultraljud 8 veckor
Njurmottagningen 4 veckor
Lungmottagningen 8 veckor
Mag- och tarmmottagningen 3–4 veckor
Endoskopi 10 veckor
Reuma 6 veckor
Onkologi 4 veckor
Borrelia 6 veckor
Endokrin/diabetes 6 veckor
Neurolog 8 veckor
Hudläkare 4–8 veckor
Kirurgi  
Allmänkirurgi polikliniken 4–8 veckor
Allmänkirurgi polikliniken, urologi
10-14 veckor
Ortopediska polikliniken 4-8 veckor
Ortopediska polikliniken, ryggortopedi 12–16 veckor
Operation ljumskbråck 16 veckor
Operation galla 14 veckor
Artroskopi knäled 15–16 veckor
Artroskopi axelled 16 veckor
Protes höftled 23 veckor
Protes knäled 27–28 veckor
Psykiatri  
Vuxenpsykiatrisk mottagning 1–3 veckor
Vuxenpsykiatrisk mottagning/psykoterapi 17 veckor
Barn- och ungdomspsykiatriska polikliniken 4 veckor
Barn- och ungdomspsykiatriska utredningar 16 veckor
Rehab och geriatri  
Minnesmottagningen
 14–16 veckor
Poliklinik/läkarmottagning 9 veckor
Fysioterapi 6 veckor
Ergoterapi 5–6 veckor
Hab. barn till ergoterapi/fysioterapi bedömning 10 veckor
Talterapi 6 veckor
Rehab avdelning 12 veckor
Röntgen  
Skelett- och lungundersökning - veckor
Datortomografi 3 veckor 
Ultraljud 2–3 veckor
Mammografi 1–2 veckor
Genomlysning 2–3 veckor
Magnetresonanstomografi 4-8 veckor
Ögon
Poliklinik 17 veckor
Starroperation 25 veckor
Öron-, näs- och hals
Poliklinik vuxna 12 veckor
Poliklinik barn 8 veckor
Hörselvården, utprovning av hörselapparat 20 veckor
Operationer barn (t.ex. tuber, adentomi, TE) 15–16 veckor
Operationer vuxna (t.ex. TE, större extirpationer) 18–20 veckor
   
Kontakt (öppettider)

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

 


 


Läs mer


 

Strax Online