Kösituationen

Denna förteckning omfattar väntetider i icke brådskande fall. Akuta patienter tas emot omedelbart. Patienter i behov av brådskande vård behandlas inom 1 vecka från det att remissen inkommit.

Väntetid = den tid det tar från att remissen inkommit till mottagningen till patientens första besök på mottagningen.

KÖSITUATIONEN I MAJ 2019

PRIMÄRVÅRD Väntetid
Hälsocentralen i Mariehamn 4 veckor
Hälsocentralen i Godby 4 veckor

SPECIALSJUKVÅRD

Väntetid
Barn- och ungdom
Medicinska fall 6 veckor
Kirurgiska fall 12 veckor
Barn- och ungdomspsykitatriska mottagningen
3 veckor
Gynekologi
Mottagning
12 veckor
Inkontinensoperation 15 veckor
Prolapsoperation 16 veckor
Hysterektomi 14 veckor
Medicin  
Hjärtmottagningen 3 veckor
Hjärtmottagningen, hjärtultraljud 10 veckor
Minnesmottagningen
4 veckor
Lungmottagningen 10 veckor
Mag-tarmmottagningen 2 veckor
Endoskopi 4 veckor
Reuma 3 veckor
Onkologi 0 veckor
Infektion 3 veckor
Endokrin/diabetes 0 veckor
Neurolog 10 veckor
Hudläkare 14 veckor
Fysioterapi 5 veckor
Ergoterapi 4 veckor
Hab. barn till ergoterapi/fysioterapi bedömning 2 veckor
Talterapi 8 veckor
Rehab läkarmottagning 12 veckor
Rehab dagmodul 20 veckor
Kirurgi  
Allmänkirurgska mottagningen 6 veckor
Urologmottagningen
12 veckor
Ortopedmottagningen 10 veckor
Ortopedmottagningen, ryggortopedi 12 veckor
Operation ljumskbråck 8 veckor
Operation galla 8 veckor
Operation urologi
20 veckor
Artroskopi knäled 18 veckor
Artroskopi axelled 14 veckor
Protes höftled 16 veckor
Protes knäled 14 veckor
Psykiatri  
Vuxenpsykiatrisk mottagning 2 veckor
Röntgen  
Skelett- och lungundersökning ingen
Datortomografi 3 veckor 
Ultraljud 3 veckor
Mammografi 2 veckor
Genomlysning 3 veckor
Magnetresonanstomografi 4 veckor
Ögon
Mottagning 15 veckor
Starroperation 14 veckor
Öron-, näs- och hals
Mottagning vuxna 10 veckor
Mottagning barn 8 veckor
Hörselvården, utprovning av hörselapparat 12 veckor
Operationer barn (t.ex. tuber, adentomi, TE) 15 veckor
Operationer vuxna (t.ex. TE, större extirpationer) 24 veckor
   
Kontakt (öppettider)

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

 


Läs mer


 

Strax Online