Hjälpmedelscentral 

Hjälpemedelscentralen hyr ut hjälpmedel till personer som bor hemma eller i egen lägenhet på omsorgshem runtom i kommunerna. Trobergshemmet, De Gamlas hem och Sunnanberg ska tillhandahålla behövliga hjälpmedel för sina boende.

Hyresavgifter och hyresvillkor
En hyresavgift tas ut per lånetillfälle. Hyrestiden påverkar avgiften. Denna ingår INTE i ÅHS högkostnadsskydd och fastställs av Ålands landskapsregering.

Hjälpmedlen ska alltid vara rengjorda när de returneras, för icke rengjorda hjälpmedel kan en avgift tas ut.

Hemtransport av skrymmande hjälpmedel kan ordnas mot en fastställd avgift. Reservdelar och reparationer bekostas av kunden och ordnas via hjälpmedelscentralen.

Vissa hjälpmedel kan endast hyras på särskilda villkor:

  • sängar, antidecubitusmadrasser och personliftar hyrs endast ut till patienter som vårdas i hemmet i terminalstadiet, samt till personer som vårdas i hemmet och är helt sängliggande. (Madrass medföljer inte automatiskt vid sänghyra.)

    OBS! Personliftar som behövs på boenden och omsorgshem räknas oftast som arbetstekniska hjälpmedel och kan då inte fås via ÅHS.
  • Ryggkorsetter, knästöd och handledsstöd kan endast hyras per månad (TENS per tre månader). Om det finns fortsatt behov måste personen köpa eget hjälpmedel.
    OBS! Lånetiden går inte att förlänga.

En ergoterapeut ansvarar för utprovning av specialhjälpmedel enligt regler för medicinsk rehabilitering (betalningsförbindelse). Se kontaktuppgifter till höger.

Här finns vi
Vi har våra utrymmen till höger då du kommer in genom stora entrén till rehabiliterings- och geriatrikhuset.

Öppet
Måndag-fredag kl. 8.00-12.00

Bra att veta
Ta hänsyn till allergiker och undvik att använda parfym då du besöker ÅHS.

Kontakt

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 08.00-12.00

Telefon: 018-538 466

Telefontid
Utprovning av specialhjälpmedel

Obs! Telefontiderna är tillfälligt inhiberade. Ta kontakt med hjälpmedelscentralen må-fr kl. 8-12, tfn 018-538 466.


Notera att...
I vårdärenden rekommenderar vi kontakt per telefon eller brev p.g.a. datasekretessen. Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.Strax Online