Sjukhusapoteket

Sjukhusapotket sköter läkemedelsförsörjningen inom ÅHS och ser till att den är organiserad i enlighet med läkemedelslagstiftningen.

Våra arbetsuppgifter
Vi ansvarar för att läkemedlen anskaffas, lagras, förvaras, tillverkas, undersöks, iordningställs i bruksfärdigt skick, expedieras och utdelas samt att information om läkemedlen ges på ett sätt som främjar läkemedelssäkerheten.

Sjukhusapoteket får endast distribuera läkemedel inom organisationen. Vi får inte sälja läkemedel till privatpersoner, d.v.s. e-recept avhämtas från privatapotek. 

Kontakt

Telefon: 018-535 178
Fax: 018-535 317
sjukhusapoteket@ahs.ax

Farmaceut

Telefon: 018-535 316

Sjukhusapotekare
Ylva Lindström


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Använd blanketten Anmärkning mot vården eller bemötande (pdf) om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen. Patientombudsmannen kan hjälpa dig med ärendet.


Strax Online