Preventivmedelsmottagning

Vid preventivmedelsmottagningen arbetar vi främst med preventivmedelsfrågor och individuell rådgivning. Även frågor angående graviditeter/aborter och sexuellt överförbara sjukdomar hör till våra ansvarsområden. Vi kan ge remisser för vissa provtagningar, t.ex. Chlamydia och ansvarar också för behandlingen. Vi kontrollerar även spiraler och avlägsnar dem vid behov.

Läkaren gör gynekologiska undersökningar, ordinerar preventivmedel, remitterar vid behov till gynekologiska polikliniken, fyller i abortansökningar.

Du som är under 25 år och börjar för första gången med hormonell prevention får nio månader gratis hos oss förutsatt att du börjar med någon av sorterna som vi kan erbjuda.

Du kan komma till oss för att få ett så kallat "dagen efter"-piller som ska tas inom fem dagar (120 timmar) efter att du haft oskyddat sex, för ett avgiftsfritt graviditetstest om du tror att du kan vara gravid eller för att få hjälp med mensproblematik.

För att läsa mer om sex, hälsa och relationer se länken till höger "UMO.se"

För dig som är 25 år och äldre är förutsättning för att du ska komma till oss att du använder eller önskar starta med någon form av preventivmedel, t.ex. p-piller eller minipiller.
Om du inte använder ett preventivmedel och har gynekologiska besvär hänvisas du vänligen till din hälsocentral där de kan remittera dig vidare vid behov.

För dig som hör till studerandehälsan
Vi har även preventivmedelsmottagning på studerandehälsan. Tid till oss där bokar du via din skolhälsovårdare eller via preventivmedels-
mottagningen på ÅHS.

PAPA-provtagning
PAPA-prov tas endast på kvinnor som använder preventivmedel samt på kvinnor som haft förändringar och därför följs upp hos oss. I övrigt gäller den avgiftsfria PAPA-provtagningen som sker vart femte år från att du fyllt 25 år till att du fyllt 60 år.

Vänligen se länken under Läs mer till höger på sidan för mer information om den avgiftsfria PAPA-provtagningen.

Sexuellt överförbara infektioner

Till oss kan du vända dig för att testa dig för sexuellt överförbara infektioner. Mer information om sexuellt överförbara infektioner finns i länken till höger "Sexuellt överförbara infektioner".

Genom att använda kondom skyddar man sig mot sexuellt överförbara infektioner. Anvisningar för användning hittar du i länken till höger "Sätta på en kondom".

Kostnader
För dig som är under 25 år är alla besök kostnadsfria.
för dig som är 25 år och äldre debiteras besöken hos oss enligt ÅHS patientavgifter som du hittar under Läs mer till höger på sidan.

Vi debiterar alltid för uteblivet besök om du inte avbokat eller bokat om tiden. Kostnaden för uteblivet besök är 40 €.

Hur du bokar en tid
Vänligen se telefonnummer och telefontider under Kontakt till höger på sidan.

Vi som jobbar här

Här arbetar två barnmorskor, en hälsovårdare och två läkare.

Här finns vi
Vår mottagning finns på Ålands centralsjukhus, våning 3, vid BB- och gynekologikliniken.

Hos oss sker ingen anmälning innan besöket, vänligen sitt ner i vårt väntrum som finns direkt när du kommer in genom dörren till gynekologiska polikliniken.

Bra att veta
Insättning av spiraler och p-stavar görs vid gynekologiska polikliniken.
För dig som är över 25 år och inte använder preventivmedel hänvisas du till hälsocentralen.
Kontakt

Preventivmedelsmottagning
Telefon: 018-538 518

Telefontid och tidsbeställning:
Måndag-torsdag
kl. 12.00–13.00
Fredag
kl. 08.30–09.30

Preventivmedelsmottagning
på STUDERANDEHÄLSAN

Bokning görs via preventivmedelsmottagningen på ÅHS.
Strax Online