Primärvårdskliniken

Primärvården inom ÅHS är nära människan.

Till primärvårdskliniken hör  hälsocentraler, hälso- och sjukvårdsmottagningar samt hemsjukvården. Även företags- och personalhälsovård, hälsofrämjande hembesök till äldre, livsstils- och diabetesmottagningen, en psykologmottagning samt preventivmedelsmottagningen är en del av primärvården.

Hälsocentraler
Hälsocentraler med läkarmottagningar finns i Mariehamn och Godby som utöver tidbokad verksamhet även har jourmottagning under vissa tider. Se respektive hälsocentral för mer information.

Till läkarnas uppgifter hör också att regelbundet besöka hälso- och sjukvårdsmottagningarna runtom på Åland.

Hälso- och sjukvårdsmottagningar
Hälso- och sjukvårdsmottagningar finns överallt på Åland - på landsbygden, i skärgården och i Mariehamn. Här sköter våra hälsovårdare om barn- och mödrarådgivningen samt om skol- och studerandehälsovården.

Hemsjukvården
Hemsjukvården på Åland är heltäckande och samarbetar med psykiatrin och hemservicen för att kunna erbjuda patienterna vårdkontakt i deras hemmiljöer.

Mera uppgifter om de olika primärvårdsfunktionerna finns på respektive verksamhets egna sidor.

Avgifter
De tjänster som ÅHS ger sina patienter är till stora delar avgiftsbelagda. Vid besök hos läkare eller sjukskötare tas en avgift.
Se ÅHS Patientavgifter under Läs mer.

Du kan betala kontant, med bankkort eller bankgiro. Ibland skrivs en faktura.

Kontakt

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl) 

Klinikchef

Tora Woivalin
Telefon: 018-535 444


Överskötare

Leea Söderström

Telefon: 018-535 668 

 

 

Läs mer
Är du bosatt utanför Åland?

Fyll då på förhand i dina patientuppgifter på denna blankett och ta med den vid ditt besök:
Blankett-patientuppgifter (pdf)


Are you visiting the Aland Islands?

Please use this form to fill in you personal patient information in advance. Bring the form with you when you visit us:
Form-patient_information (pdf)


Strax Online