Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av hälso- och sjukvårdsdirektören, chefläkaren, vårdchefen, ekonomichefen och personalchefen.

Möten
Ledningsgruppen sammankommer i allmänhet på tisdagar. Hälso- och sjukvårdsdirektören är gruppens ordförande och som dess sekreterare fungerar förvaltningssekreteraren.

Ledningsgruppens uppgifter är att:

  • samordna den övergripande operativa verksamheten
  • ansvara för utvecklande av de strategiska målsättningarna för ÅHS
  • befrämja det inre gränsöverskridande samarbetet för att optimera resursutnyttjande

Ledningsgruppen har inte kollektiv beslutanderätt utan medlemmarna i ledningsgruppen har fristående ansvars- och beslutsrätt i enlighet med vad som stadgas i reglementet för ÅHS.

Kontakt

Hälso- och sjukvårdsdirektör 
Jeanette Pajunen
Telefon: 018-538 415

Chefläkare
Olli-Pekka Lehtonen
Telefon: 018-535 330

Vik.ekonomichef
Joachim Eriksson
Telefon: 018-535 165
joachim.eriksson@ahs.ax

Personalchef
Terese Åsgård
Telefon: 018-535 167

Vårdchef 
Sirpa Mankinen
Telefon: 018-535 168

Förvaltningssekreterare
Anita Husell-Karlström
Telefon: 018-538 412           anita.husell-karlstrom@ahs.ax


Tyck till
Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Strax Online