ÅHS är rökfritt

ÅHS är en rökfri arbetsplats. Patienter och besökare är garanterade en rökfri miljö under sin vistelse hos oss. Rökfrihet befrämjar hälsan.

För patienter och besökare innebär detta att:

  • rökning är inte längre tillåten på balkonger eller i nära anslutning (10m) till entréer och byggnader.
  • rökande patienter/boende/besökare hänvisas till särskilda "rökkurer" vid ÅCS och Gullåsen. Följ skyltar!
  • pratienter/boende som önskar sluta röka under sin sjukhusvistelse får stöd av personalen.
  • nikotinersättning för patienterna kan erbjudas under sjukhusvistelse. Tala med avdelningens sjukskötare.
  • hälso- och sjukvårdspersonal samt övrig servicepersonal inte får röka på arbetstid.
  • personalen har erbjudits rökavvänjning
Kontakt (öppettider)

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

 


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Använd blanketten Anmärkning mot vården eller bemötande (pdf) om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen. Patientombudsmannen kan hjälpa dig med ärendet.


Strax Online