Personalservice

I personalservice (personalenheten) ingår:

  • personalavdelning
  • löneavdelning
  • bostadsservice

Personalchefen
Personalchefen fungerar som stöd för klinik- och avdelningscheferna/förmännen inom organisationen i ärenden som gäller tjänstekollektivavtal samt anställningar. Både den interna och den externa informationen om dessa frågor hör till personalchefens ansvarsområden, liksom personalförsäkringarna.

Lönefrågor
Kontakta lönerna om du har frågor kring din löneutbetalning. Till vilken person du ska vända dig framgår på din lönespecifikation. Ring under deras telefontid, skicka e-post eller gör ett personligt besök.

Matrikelutdrag
Kontakta personalavdelningens byråsekreterare angående matrikelutdrag, det vill säga en lista över din tjänstgöringstid. Det är även till byråsekreteraren du vänder dig om du som blivande anställd eller nyanställd har betyg och intyg angående din utbildning/arbetserfarenhet som du vill att ska föras in i matrikeln. Byråsekreteraren sköter även erfarenhetstilläggen. Byråsekreteraren delar korridor med löneredovisarna. 

Friskvård
Personal-/informationssekreteraren sköter friskvårdsfrågorna inom ÅHS. Om du har frågor/förslag eller är en friskvårdsföretagare som är intresserad av att erbjuda dina tjänster till ÅHS-personal, kontakta i så fall personal-/informationssekreteraren.

Bostadsservice
Bostadsservice förfogar över ett sjuttiotal lägenheter samt ett tiotal rum i Mariehamn, både i egna fastigheter och i aktielokaler och upphyrda lägenheter. Lägenheterna/rummen är till för ÅHS personal, hitresande konsulter samt för patienters anhöriga.

Kontakt

Personalchef
Terese Åsgård
Telefon: 018- 535 167
terese.asgard@ahs.ax


Löneredovisarna
Telefon: 018-5355 (vxl)

Telefontid:
Måndag-fredag
kl. 09.00-11.00

Säkerhetschef
Terhi Metsola
Telefon: 0457 529 1021
terhi.metsola@ahs.ax

Personalsekreterare

Åsa Kronhed-Sogn
Telefon: 018-535 222
personalsekreterare@ahs.ax

Informationssekreterare
Ann Riis
Telefon: 018-535 451
infosekreterare@ahs.ax

Projektanställd
Åsa Söderholm
Telefon: 0457 530 2021
asa.soderholm@ahs.ax

Byråsekreterare
Marianne Lindholm
Telefon: 018-535 371

Bostadsförvaltare
Benita Fredlund
Telefon: 018-535 432
bostad@ahs.ax

 Tyck till
Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Strax Online