Upphandling-/försörjning

Som en del av stabsorganisationen handhar upphandlings- och försörjningsavdelningen tillsammans med tekniska avdelningen följande funktioner:

Upphandlings- och försörjningsavdelningen

  • Upphandling
  • Centralkök
  • Centrallager
  • Klädförsörjning

Tekniska avdelningen

  • Teknisk service
  • Medicinteknik
  • Byggnadsteknik
  • Vaktmästeri

Förutom ovanstående försörjningsfunktioner finns även inom ÅHS bostadsförvaltningen och städenheten; 

Bostadsförvaltning
Bostadsförvaltningen förfogar över ett sjuttiotal lägenheter samt ett tiotal rum i Mariehamn, både i egna fastigheter och i aktielokaler och upphyrda lägenheter. Lägenheterna/rummen är till för ÅHS personal, hitresande konsulter samt för patienters anhöriga.

Städenheten
Städenheten har hand om städningen vid alla enheter inom ÅHS. Städenhetens kansli finns i källarvåningen vid Ålands centralsjukhus.

Alla funktioner inom upphandling/försörjning finns vid Ålands centralsjukhus i Mariehamn, de flesta i försörjningsbyggnaden. 

Kontakt
Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

Upphandlingschef
Christina Nukala-Pengel
Telefon: 018-535 156
christina.nukala-pengel@ahs.ax

Bostadsförvaltare
Benita Fredlund
Telefon: 018-535 432
bostad@ahs.ax

Centralkök, kostchef
Jan-Peter Thurin
Telefon: 018-535 126

Centrallager,
Lagerchef
Pernilla Nyberg
Telefon: 018-535 113
pernilla.nyberg@ahs.ax

Klädvårdschef

Margareta Hassel
Telefon: 018-538 454

Medicintekniker
Dan Eriksson
Telefon: 018-535 202
dan.eriksson@ahs.ax

Jimmy Friebe
Telefon: 018-535 379
jimmy.friebe@ahs.ax

Städchef
Minna Saarijärvi
Telefon: 018-535 298
minna.saarijarvi@ahs.ax

Teknisk chef
Bengt Kalmer
Telefon: 018-535 398 bengt.kalmer@ahs.ax

Övervaktmästare
Tor-Olof Mansnerus
Telefon: 018-535 415
vakt@ahs.ax 

Tyck till
Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Strax Online