Vårdavdelning 1

Avdelning 1 är en vårdavdelning med 10 platser på medicinikliniken. Inriktningen är palliativ (lindrande) vård och rehabilitering men det finns även geriatrisk internmedicin samt rehabilitering efter mjukdelskirurgi.

Här finns vi
Psykiatrihuset (vänstra ingången. Mottagningen finns på avdelningen.

Om avdelningen
Palliativ vård är en helhetsvård av patienter i ett skede där sjukdomen inte längre svarar på botande behandling och när kontroll av olika symtom är av största vikt.

Tillsammans med närstående försöker man stödja patienten att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande och livskvalitet livet ut.

Patienterna som vårdas på avdelningen kan vara i olika stadier av sin sjukdom, allt från rehabilitering/infektionsbehandling till livets slutskede.

Inom den geriatriska internmedicinen vårdar vi patienter som behöver vård efter, eller under, olika intermedicinska tillstånd, oftast infektioner, hjärt- eller lungproblem.

Målet här är att rehabilitera patienten till bästa möjliga funktion och livskvalitet.

Kunskap finns för intravenösa behandlingar samt smärtpumpar.

Besökstider
Besökstiderna är kl. 13.00-19.00.

Du får gärna ringa till oss dygnet runt.

För anhöriga och närstående till patienter i livets slutskede gäller fri besökstid dygnet runt.


Bra att veta vid besök
Våra patienter är infektionskänsliga. Sprita därför händerna vid ankomst till avdelningen. Kom inte till avdelningen när du är förkyld eller har haft magsjuka de senaste 48 timmarna.

Våra patienter är också känsliga för dofter. Undvik därför starkt doftande blommor och parfym.

Kontakt

Sjukskötarkansli
Telefon 018-538 446

Vik.avdelningsskötare
Annika Kowalewski
Telefon 018-538 442

Vik.biträdande avdelningsskötare
Maria Nordblom

Inneliggande patienter
Telefon 018-538 383

Notera att...
I vårdärenden rekommenderar vi kontakt per telefon eller brev p.g.a. datasekretessen. Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Använd blanketten Anmärkning mot vården eller bemötande (pdf) om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen. Patientombudsmannen kan hjälpa dig med ärendet.


Strax Online