Kontaktuppgifter

Om du är intresserad av att arbeta hos oss och vill veta mer kontakta då följande personer angående jobb:

LÄKARE OCH ANDRA YRKESGRUPPER

Telefon: + 358 18 5355 (växel)
E-post: förnamn.efternamn@ahs.ax

PRIMÄRVÅRD

Klinikchef Birgitta Hermans

Hälsocentralläkare
Medicinsk chef Björn Krantz

Tandläkare och tandvårdspersonal
Vik. ledande tandläkare Riikka Lindholm 

SPECIALSJUKVÅRD

Socialkuratorer, klinikchefer, AT- och ST-läkare
Chefläkare Jaana Lignell

Akutkliniken
Klinikchef Petter Westerberg 

Barn- och ungdomskliniken
Klinikchef Christian Johansson

BB- och gynekologikliniken
Klinikchef Annika Kahnberg

Kirurgikliniken
Klinikchef Johnny Nordman 

Laboratorieenheten
Kemist Christian Jansson

Läkemedelscentralen
Chef för läkemedelscentralen Ylva Lindström

Medicinkliniken
Klinikchef Ove Mattsson 

Operation och anestesi
Klinikchef Runo Härgestam 

Psykiatriska kliniken
Klinikchef Eva Eriksson

Rehabiliterings- och geriatrikliniken
Klinikchef Dick Sjögren

Röntgenkliniken
Klinikchef Kristian Eriksson

Ögonkliniken
Klinikchef Börje Lignell

Öron-, näs- och halskliniken
Klinikchef Tapio Karhuketo 

 

VÅRDPERSONAL

Barn- och ungdomskliniken, BB-gynekologikliniken, Medicinkliniken samt Rehabiliterings- och geriatrikliniken
Sjukskötare, barnmorskor, närvårdare/primärskötare/barnskötare, fysioterapeuter, ergoterapeuter, konditionsskötare.

Kontakta:
Överskötare Christel Lindberg
Ålands hälso- och sjukvård
PB 1055
AX-22111 MARIEHAMN
Telefon: +358 (0)18-535 157
E-post: christel.lindberg@ahs.ax

Laboratorieenheten, OP-, anestesi- & IVA-kliniken och Röntgenkliniken
Sjukskötare, närvårdare/primärskötare, röntgenskötare, laboratorieskötare/bioanalytiker

Kontakta:
Överskötare Gunnar Sjöblom
Ålands hälso- och sjukvård
PB 1055
AX-22111 MARIEHAMN
Telefon: +358 (0)18-538 405
E-post: gunnar.sjoblom@ahs.ax

Akutkliniken, Kirurgikliniken, Tandvårdskliniken och Obduktioner
Sjukskötare, närvårdare/primärskötare, tandskötare, munhygienister

Kontakta:
Överskötare Leea Söderström
Ålands hälso- och sjukvård
PB 1055
AX-22111 MARIEHAMN
Telefon: +358 (0)18-535 668
E-post: leea.soderstrom@ahs.ax

Primärvårdskliniken, Ögonkliniken och Öron-, näs- och halskliniken
Sjukskötare, hälsovårdare, närvårdare/primärskötare

Kontakta:
Överskötare Birgitta Hermans
Ålands hälso- och sjukvård
PB 1055
AX-22111 MARIEHAMN
Telefon: +358 (0)18-538 610
E-post: birgitta.hermans@ahs.ax

Psykiatriska kliniken
Barn- & ungdomspsykiatriska mottagningen, Psykiatriska avdelningen, Psykiatriska rehabiliteringsmottagningen, Vuxenpsykiatriska mottagningen.
Sjukskötare, närvårdare/mentalvårdare, ergoterapeut.

Kontakta:
Överskötare Gunnar Sjöblom
Ålands hälso- och sjukvård
PB 1055
AX-22111 MARIEHAMN
Telefon: +358 (0)18-431 404
E-post: gunnar.sjoblom@ahs.ax


 

ADMINISTRATION OCH FÖRSÖRJNING

Ekonomienheten
Redovisare, redovisningschef, budgetplanerare, försörjningschef

Kontakta:
Ekonomichef Marie Lövgren
PB 1091
22 111 Mariehamn
Telefon: +358 (0)18- 535 165
E-post: marie.lovgren@ahs.ax

Upphandlings- och försörjningsenheten
Klädförsörjning, kök, lager, medicintekniker, bostadsförvaltning, teknisk personal, vaktmästare

Kontakta:
Upphandlingschef Christina Nukala-Pengel
PB 1055
22 111 Mariehamn
Telefon: +358 (18) 535 156
E-post: christina.nukala-pengel@ahs.ax

Angående köket kan du också kontakta kostchefen på telefon +358 (18) 535 125

Förvaltningskansliet
Förvaltningssekreterare, kanslist

Kontakta:
Hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Dahlman
PB 1091
22 111 Mariehamn
Telefon: +358 (18) 538 415
E-post: katarina.dahlman@ahs.ax

IT-enheten
IT-personal, växelreceptionister

Kontakta:
IT-chef Anna-Lena Landereng
PB 1091
22 111 Mariehamn
Telefon: +358 (18) 535 489
E-post:anna-lena.landereng@ahs.ax

Personalenheten
Löneredovisare, personal-/informationssekreterare

Kontakta:
Personalchef Solveig Carlsson
PB 1091
22 111 Mariehamn
Telefon: +358 (0) 535 167
E-post: solveig.carlsson@ahs.ax

Sekreterarenheten
Avdelningssekreterare, läkarsekreterare, arkivbiträden, mottagningsbiträden

Kontakta:
Sekreterarchef Daja Rothberg
PB 1055
22 111 Mariehamn
Telefon: +358 (18) 535 605
E-post: daja.rothberg@ahs.ax

eller
Biträdande sekreterarchef Kristina Eriksson
Telefon: +358 (18) 535 624
E-post: kristina.eriksson@ahs.ax

Städenheten
Städpersonal

Kontakta:
Städchef Minna Saarijärvi
PB 1055
22 111 Mariehamn
Telefon:+358 (18) 535 298
E-post: minna.saarijarvi@ahs.ax


 

Kontakt

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

 


 


Tyck till
Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Strax Online