Kontaktuppgifter

Om du är intresserad av att arbeta hos oss och vill veta mer kontakta då följande personer angående jobb:

LÄKARE OCH ANDRA YRKESGRUPPER
Telefon
+358 18 5355 (växel)
E-post förnamn.efternamn@ahs.ax 
Chefläkare
Jaana Lignell

PRIMÄRVÅRD
Klinikchef Birgitta Hermans
Medicinsk chef Björn Krantz

Tandläkare och tandvårdspersonal
Vik. ledande tandläkare Riikka Lindholm 

SPECIALSJUKVÅRD

Akutkliniken
Klinikchef Petter Westerberg 

Barn- och ungdomskliniken
Klinikchef Christian Johansson

BB- och gynekologikliniken
Klinikchef Annika Kahnberg

Kirurgikliniken
Klinikchef Haile Mahteme

Laboratorieenheten
Kemist Christian Jansson

Läkemedelscentralen
Chef för läkemedelscentralen Ylva Lindström

Medicinkliniken
Klinikchef Ove Mattsson 

Operation och anestesi
Klinikchef Runo Härgestam 

Psykiatriska kliniken
Klinikchef Eva Eriksson

Röntgenkliniken
Klinikchef Kristian Eriksson

Ögonkliniken
Klinikchef Börje Lignell

Öron-, näs- och halskliniken
Klinikchef Tapio Karhuketo 
VÅRDPERSONAL

Barn- och ungdomskliniken, BB-gynekologikliniken, medicinkliniken (sedan 1.1.2016 ingår rehabilitering och geriatrik i medicinkliniken)
Sjukskötare, barnmorskor, närvårdare/primärskötare/barnskötare, fysioterapeuter, ergoterapeuter, konditionsskötare

Kontakta:
Överskötare Christel Lindberg
Ålands hälso- och sjukvård
PB 1055
AX-22111 MARIEHAMN
Telefon: +358 (0)18-535 157
E-post: christel.lindberg@ahs.ax

Laboratorieenheten, psykiatriska kliniken, röntgenkliniken
Sjukskötare, närvårdare/primärskötare/mentalvårdare, röntgenskötare, laboratorieskötare/bioanalytiker, ergoterapeut
Kontakta:
Överskötare Leea Söderström
Ålands hälso- och sjukvård
PB 1055
AX-22111 MARIEHAMN
Telefon: +358 (0)18-535 668
E-post: leea.soderstrom@ahs.ax

Akutkliniken, kirurgikliniken, tandvårdskliniken, operations-, anestesi- och IVA-kliniken
Sjukskötare, närvårdare/primärskötare, tandskötare, munhygienister

Kontakta:
Överskötare Marika Lindström
Ålands hälso- och sjukvård
PB 1055
AX-22111 MARIEHAMN
Telefon: +358 (0)18-535 146
E-post: marika.lindstrom@ahs.ax

Primärvårdskliniken, ögonkliniken, öron-, näs- och halskliniken
Sjukskötare, hälsovårdare, närvårdare/primärskötare

Kontakta:
Överskötare Birgitta Hermans
Ålands hälso- och sjukvård
PB 1055
AX-22111 MARIEHAMN
Telefon: +358 (0)18-538 610
E-post: birgitta.hermans@ahs.ax

Obduktion
Kemist Christian Jansson
Ålands hälso- och sjukvård
PB 1055
AX-22111 MARIEHAMN
Telefon: +358 (0)18-535 221
E-post: christian.jansson@ahs.ax


ADMINISTRATION OCH FÖRSÖRJNING

Ekonomienheten
Redovisare, redovisningschef, budgetplanerare, försörjningschef, information/växel

Kontakta:
Ekonomichef Marie Lövgren
PB 1091
22 111 Mariehamn
Telefon: +358 (0)18- 535 165
E-post: marie.lovgren@ahs.ax

Upphandlings- och försörjningsenheten
Klädförsörjning, kök, lager, medicintekniker, bostadsförvaltning, teknisk personal, vaktmästare

Kontakta:
Upphandlingschef Christina Nukala-Pengel
PB 1055
22 111 Mariehamn
Telefon: +358 (18) 535 156
E-post: christina.nukala-pengel@ahs.ax

Angående köket kan du också kontakta kostchefen på telefon +358 (18) 535 125

Förvaltningskansliet
Förvaltningssekreterare, kanslist

Kontakta:
Hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Dahlman
PB 1091
22 111 Mariehamn
Telefon: +358 (18) 538 415
E-post: katarina.dahlman@ahs.ax

Personalenheten
Löneredovisare, personal-/informationssekreterare

Kontakta:
Personalchef Terese Åsgård
PB 1091
22 111 Mariehamn
Telefon: +358 (0) 535 167
E-post: terese.asgard@ahs.ax

Sekreterarenheten
Avdelningssekreterare, läkarsekreterare, arkivbiträden, mottagningsbiträden

Sekreterarchef Britt Danielsson
PB 1055
22 111 Mariehamn
Telefon: +358 (18) 535 605
E-post: britt.danielsson@ahs.ax

eller
Biträdande sekreterarchef Kristina Hamnström
Telefon: +358 (18) 535 624
E-post: kristina.hamnstrom@ahs.ax

Städenheten
Städpersonal

Kontakta:
Tf städchef Carina Salin
PB 1055
22 111 Mariehamn
Telefon:+358 (18) 535 298
E-post: carina.salin@ahs.ax


 

Kontakt (öppettider)

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

 


 


Tyck till
Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Strax Online