Kontaktuppgifter

Om du är intresserad av att arbeta hos oss och vill veta mer kontakta då följande personer angående jobb:

LÄKARE OCH ANDRA YRKESGRUPPER
Telefon
+358 18 5355 (växel)
E-post förnamn.efternamn@ahs.ax 
Chefläkare
Olli-Pekka Lehtonen

PRIMÄRVÅRD
Klinikchef Tora Woivalin

Tandläkare och tandvårdspersonal
Vik. ledande tandläkare Riikka Lindholm 

SPECIALSJUKVÅRD

Akutkliniken
Klinikchef Petter Westerberg 

Barn- och ungdomskliniken
Klinikchef Christian Johansson

BB- och gynekologkliniken
Klinikchef Annika Kahnberg

Kirurgkliniken
Klinikchef Dan Gustafsson

Laboratorieenheten
Kemist Christian Jansson

Medicinkliniken
Klinikchef Tommy Holmström 

Operation och anestesi
Klinikchef Runo Härgestam 

Psykiatriska kliniken
Vik. klinikchef Sirpa Mankinen

Radiologiska kliniken
Klinikchef Kristian Eriksson

Sjukhusapoteket
Chef för sjukhusapoteket Ylva Lindström 

Ögonkliniken
Klinikchef Börje Lignell

Öron-, näs- och halskliniken
Klinikchef Tapio Karhuketo 
VÅRDPERSONAL

Medicinkliniken (sedan 1.1.2016 ingår rehabilitering och geriatrik i medicinkliniken)
Sjukskötare, närvårdare/primärskötare/barnskötare, fysioterapeuter, ergoterapeuter, konditionsskötare

Kontakta:
Överskötare Christel Lindberg
Ålands hälso- och sjukvård
PB 1055
AX-22111 MARIEHAMN
Telefon: +358 (0)18-535 157
E-post: christel.lindberg@ahs.ax

Laboratorieenheten, primärvårdskliniken, psykiatriska kliniken, radiologiska kliniken
Sjukskötare, hälsovårdare, närvårdare/primärskötare/mentalvårdare, röntgenskötare, laboratorieskötare/bioanalytiker, ergoterapeut
Kontakta:
Överskötare Leea Söderström
Ålands hälso- och sjukvård
PB 1055
AX-22111 MARIEHAMN
Telefon: +358 (0)18-535 668
E-post: leea.soderstrom@ahs.ax

Akutkliniken, barn- och ungdomskliniken, BB-gynekologkliniken, kirurgkliniken, tandvårdskliniken, operations-, anestesi- och IVA-kliniken, ögonkliniken, öron-, näs- och halskliniken
Sjukskötare, barnmorskor, närvårdare/primärskötare, tandskötare, munhygienister

Kontakta:
Överskötare Carita Karlsson
Ålands hälso- och sjukvård
PB 1055
AX-22111 MARIEHAMN
Telefon: +358 (0)18-535 146
E-post: carita.m.karlsson@ahs.ax

Obduktion
Kemist Christian Jansson
Ålands hälso- och sjukvård
PB 1055
AX-22111 MARIEHAMN
Telefon: +358 (0)18-535 221
E-post: christian.jansson@ahs.ax


ADMINISTRATION OCH FÖRSÖRJNING

Ekonomienheten
Redovisare, redovisningschef, budgetplanerare, försörjningschef, information/växe-personal

Kontakta:
Ekonomichef Ulrika Österlund
PB 1091
22 111 Mariehamn
Telefon: +358 (0)18- 535 165
E-post: ulrika.osterlund@ahs.ax

Förvaltningskansliet
Förvaltningssekreterare, kanslist, kommunikationssamordnare

Kontakta:
Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen
PB 1091
22 111 Mariehamn
Telefon: +358 (18) 538 415
E-post: jeanette.pajunen@ahs.ax

Personalenheten
Bostadsförvaltare, löneredovisare, personalhandläggare

Kontakta:
Personalchef Terese Åsgård
PB 1091
22 111 Mariehamn
Telefon: +358 (0) 535 167
E-post: terese.asgard@ahs.ax

Sekreterarenheten
Avdelningssekreterare, läkarsekreterare, arkivbiträden, kanslister

Sekreterarchef Britt Danielsson
PB 1055
22 111 Mariehamn
Telefon: +358 (18) 535 605
E-post: britt.danielsson@ahs.ax

eller
Biträdande sekreterarchef Åsa Eriksson
Telefon: +358 (18) 535 624
E-post: asa.eriksson@ahs.ax

Städenheten
Städpersonal

Kontakta:
Städchef Eeva Jansson
PB 1055
22 111 Mariehamn
Telefon:+358 (18) 535 298
E-post: eeva.jansson.@ahs.ax

Tekniska enheten
Medicintekniker, teknisk personal, vaktmästare

Kontakta:
Teknisk chef Robert Mansén
PB 1055
22 111 Mariehamn
Telefon: +358 (18) 535 398
E-post: robert.mansen@ahs.ax

Upphandlings- och försörjningsenheten
Kökspersonal, upphandlare, varuförsörjningspersonal

Kontakta:
Upphandlingschef Christina Nukala-Pengel
PB 1055
22 111 Mariehamn
Telefon: +358 (18) 535 156
E-post: christina.nukala-pengel@ahs.ax

Angående köket kan du också kontakta kostchefen på telefon +358 (18) 535 125

 


 

Kontakt (öppettider)

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

 


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Vänd dig direkt till patientombudsmannen om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen.


Strax Online