Vårdstuderande

Ålands hälso- och sjukvård erbjuder praktikplatser för vårdstuderanden inom olika utbildningar.

Vi tar emot praktikanter som studerar till:

  • närvårdare
  • sjukskötare
  • barnmorskor
  • fysioterapeuter
  • ergoterapeuter
  • röntgenskötare
  • laboratorieskötare
  • hälsovårdare
  • specialiseringsutbildningar

Överskötarna koordinerar praktikplatserna för sina respektive enheter och de kan vid behov lämna närmare upplysningar.

Avtal
Praktikperioden förutsätter att det finns ett avtal som reglerar ansvarsfrågor och den praktiska undervisningen. Avtalen tecknas mellan yrkesinstitutet/högskolan/yrkeshögskolan/universitet och vårdchefen, som företräder Ålands hälso- och sjukvård. Vi debiterar avtalsparten för praktikperioderna.

Kontakt (öppettider)

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

 


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Vänd dig direkt till patientombudsmannen om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen.


Strax Online