Helikopterverksamhet

Många sjukdomstillstånd kräver vård eller undersökningar utanför Åland. ÅHS ambulanshelikopter transporterar patienter till och från sjukhus som ger den specialvård ÅHS inte kan erbjuda.

Turister och tillfälliga besökare

Ambulanshelikoptern transporterar även personer från annan ort som insjuknat på Åland till deras hemsjukhus. Helikoptern anlitas i de fall där patienten av medicinska skäl inte klarar av något annat färdmedel.

Helikoptertransporter
En transport kan vara planerad på förhand eller vara av mer akut karaktär.
ÅHS helikoptergrupp ansvarar för de sekundära transporterna, d.v.s. planerade transporter mellan sjukhus.
Räddningsverket ansvarar för alla alarmuppdrag, d.v.s. akuta transporter in till ÅHS. Detta är främst från skärgårdskommunerna.

År 2013 hade vi ca 240 st sekundära transporter.

Transport mellan sjukhus

Vid transporter mellan sjukhus tar den patientansvarige läkaren beslut om helikoptertransport är nödvändig eller om patienten kan använda andra transportalternativ som t.ex. reguljärflyg eller passagerarfärja.
De flesta av våra larmuppdrag går till Uppsala akademiska sjukhus samt till Åbo universitetscentralsjukhus. Flygtiden till dem båda är ca 40 minuter.
Andra återkommande transporter går till Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm (ca 45 min), samt till Helsingforsregionens universitetssjukhus (ca 1 timme och 15 minuter).

Då vädret tillåter används flyghöjder på 1000-3000 fot (300-1000 meter). Faktorer som vindförhållanden, molnhöjd och sikt inverkar på flyghöjden. Vid vissa väderförhållanden och ibland vid mörker kan detta senarelägga eller i vissa fall helt ställa in transporten. I dessa fall kan transporten ske med andra aktörer. Detta händer främst under senhösten då dagarna är korta och vädret som sämst.

Transportkoordinatorn

Transportkoordinatorn vid ÅHS hjälper till vid samordnandet och genomförandet av patienttransporter. Mer information om detta finner du under Läs mer här till höger.

Vi som jobbar här

ÅHS helikoptergrupp består av 6-7 sjuksköterskor som alla har lång arbetserfarenhet av akutsjukvård eller intensivvård.
Helikoptern är bemannad från oktober till april kl: 10-18 samt övriga månader kl: 8-23.

Under transporter mellan sjukhus består besättningen av en pilot samt en sjuksköterska från ÅHS helikoptergrupp. Eftersom sjuksköterskan är ensam med patienten under transport innebär arbetet ett stort ansvar. För att jobba som helikoptersjuksköterska krävs ett flexibelt tankesätt, förmåga att arbeta självständigt samt tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att fatta snabba och ibland livsavgörande beslut.

Fakta om helikoptern

För helikoptertransporter av patienter använder vi Skärgårdshavets Helikoptertjänst AB. Helikoptern är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar. Den står stationerad och reda för utryckning på basen vid Mariehamns flygfält. Nattetid flygs i allmänhet endast larmuppdrag och bemannas då med personal från Räddningsverket.

Helikoptern är av modellen Eurocopter EC 135 P2+ av Performanceklass 1. Den drivs av två gasturbinmotorer och är utrustad med nödflottörer för operationer över öppet hav. Denna typ av helikopter är populär som ambulans- och polishelikoptrar världen över och är utrustad med toppmodern teknik.

Kontakt

Medicinskt ansvarig läkare
Petter Westerberg
petter.westerberg@ahs.ax


Ansvarig sjukskötare
för helikopterjourgruppen
Carola Biström
carola.bistrom@ahs.axStrax Online