Jobba hos oss - Intresseanmälan

Med detta formulär kan Du lämna in en öppen intresseanmälan om att jobba inom Ålands hälso- och sjukvård. Lediganslagna tjänster kan inte sökas om via detta formulär.

Kontaktuppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.Jag behöver hjälp med bostad:
Ja    Nej

Välj något av följande alternativ:

Utbildning/titel

Finland
Sjukskötare
Närvårdare / Primärskötare
Läkare
Tandläkare
Sekreterare
Hälsovårdare
Barnmorska
Annan:
Sverige
Sjukskötare
Närvårdare / Primärskötare
Läkare
Tandläkare
Sekreterare
Hälsovårdare
Barnmorska
Annan:

Arbetsområden

Jag är intresserad av att arbeta inom följande områden:

Spec.sjukvård
Iva
Kir
Med
Barn
BB/Gyn
Op/Anestesi
Akut
Psyk
Röntgen
Lab
Dialys
Ögon
Öron
Rehab & geriatrik
Annat:
Primärvård
Läkarmottagning
Rådgivning
Skolhälsovård
Hemsjukvård
Företagshälsovård

Administration

Övrigt

Annat jag vill berätta om mig själv och eventuella önskemål:


Bilagor

Bifoga ditt CV:   

Kontakt (öppettider)

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

 


Legitimation


För att kunna arbeta i Finland som en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården behöver du beviljad rätt att utöva yrket ifråga av Valvira.

En legitimerad yrkesutbildad person införs i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki).

Läs mer om ansökan till Valvira


Detta bör din bifogade CV innehålla:


Personuppgifter

 • Namn
 • Födelsetid
 • Adress
 • E-post adress
 • Telefon/mobilnummer


Utbildning

Utbildning efter grundskolan i omvänd kronologisk ordning, börja med den högsta kompetensen/examen

 • Typ av utbildning/examen, titel
 • Tiden för din utexaminering
 • Utbildningsenhetens namn
 • Eventuell specialiseringsutbildning


Arbetserfarenhet

Arbetserfarenhet i omvänd kronologisk ordning, börja med den senaste

 • Arbetsgivare
 • Arbetsuppgifter/titel, ansvarsområde
 • Tidpunkter (månad/år) för anställningsförhållandena

Viktigt att nuvarande anställning framgår.

Kurser och kvalifikationer

Speciella kurser som du har genomfört utanför din utbildning eller andra kvalifikationer, språkkunskaper, datakunskap eller annat som du anser är meriterande.

Referenser

 • Namn
 • Titel
 • Arbetsplats
 • Kontaktuppgifter
Det är viktigt att du först kollar med personen om du får uppge honom/henne som referens.
Strax Online