« Tillbaka

Kort historik över Ålands hälso- och sjukvård


Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) bildades 1.1.1994 genom en administrativ reform, som sammanslog Ålands centralsjukhus, Ålands folkhälsoförbund och Ålands vårdförbund. På så sätt kom all offentlig hälso- och sjukvård under en gemensam huvudman, landskapsstyrelsen.

Ålands centralsjukhus blev 1953 Finlands första centralsjukhus enligt den nya rikslagen om centralsjukhus. Ålands centralsanatorium, som hade öppnats året innan uppgick 1988 i centralsjukhuset.

Ålands folkhälsoförbund bildades 1.6.1973 genom att en ny folkhälsolag ersatte hälsovårdslagen från 1945. Folkhälsoförbundet ansvarade för hälsocentralen och rådgivningsbyråerna med hälsocentralläkare, hälsovårdare och tandläkare.

Ålands vårdförbund hade ansvar för mentalvården. Vårdförbundet var en efterlöpare till Kommunalförbundet för sinnessjukvården på Åland som bildas 1928. Ålands sinnessjukhus öppnades 1934 och döptes senare om till Grelsby sjukhus.

Sedan 1994 gäller landskapslagen om hälso- och sjukvården som reglerar verksamheten inom ÅHS. Ålands centralsjukhus finns inte längre som juridisk person, men uppfattas ändå av många som den plats där specialsjukvården är lokaliserad. Primärvården omfattar hälsocentralerna, rådgivningsbyråerna och tandvården. Veterinärvården, hälsoinspektionen och livsmedelslaboratoriet som tidigare fanns inom ÅHS överfördes 2008 till en ny myndighet. Ålands hälso- och miljöskyddsmyndigheten.

Om den historiska utvecklingen av sjukvården på Åland hänvisas till Ann-Gerd Steinbys bok från 2003 Åländsk sjukvård i 350 år, Ålands centralsjukhus 50 år.

Kontakt (öppettider)

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

 


Webbtidsbokning allmänMammografins webbtidsbokning Operationskoordinator kontaktuppgifter
Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Vänd dig direkt till patientombudsmannen om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen.


Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Endast de som har arbetsrelaterad orsak har tillgång till journaluppgifter om dig. Det betyder även att ingen obehörig får ta del av uppgifterna i din patientjournal utan ditt samtycke. 

 

Strax Online